شرکت ارتباط سازان فرزانه دارای پروانه شماره 111-68 جهت عرضه خدمات ورود – خرید و فروش تجهیزات رادیویی مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین دارای پروانه واردات و فروش تحت نظارت سازمان انرژی اتمی – نظارت بر اشعه های غیر یونساز می باشد.

فعالیتهای شرکت در این بخش به سه واحد زیر تقسیم شده است:

1- واحد مشاوره،طراحی و اجرای شبکه های بی سیم UHF-VHF و HF به صورت تکرار کننده شبکه های محلی – منطقه ای ترانک

 • مشاوره ،طراحی و اجرای شبکه های بی سیم با پوشش های شهری،استانی و کشوری

 • مشاوره ،طراحی و اجرای سایت های مخابراتی در ظرفیت های مختلف

 • طراحی و اجرای شبکه های مدیریت از راه دور

 • مشاوره ،طراحی و اجرای سیستمهای مدیریت و تجهیزات بحران

 • مشاوره ،طراحی و اجرای دکل های مخابراتی (مهاری-خودایستا)

2- واحد فروش سیستم های رادیوئی

 • کلیه قطعات و لوازم جانبی بی سیم های موتورولا

 • انواع آنتن های هایگین،خودرویی ،

 • انواع کانکتورها و فیدرهای مخابراتی

 • فروش انواع منابع تغذیه

3- واحد تعمیر و نگهداری سیستمهای رادیوئی

 • تعمیر،نگهداری و پروگرامینگ انواع بی سیم و کلیه تجهیزات مربوطه طبق پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 • تعمیر و نگهداری شبکه های رادیوئی و تجهیزات تاسیسات مربوطه

 • نگهداری شبکه های بی سیم در قالب قراردادهای سالیانه

 • مجری طرح ساماندهی شبکه های بی سیم